Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500492000

uzatvorená dňa 13.02.2020 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe „Zmena stavby pred dokončením – Polyfunkčný objekt KREAL“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 3703 v k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 13.2.2020 | Počet zobrazení: 51
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.