Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500552000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU parc. číslo: 2663/102“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2660/107, parc. č. 2660/112, parc. č. 2660/116, parc. č. 2660/117, parc. č. 2660/119, parc. č. 2660/120, parc. č . 2663/94 v k.ú. Záhorská Bystrica.

Dátum uzatvorenia: 17.02.2020
Dátum zverejnenia: 17.02.2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.2.2020 | Počet zobrazení: 29
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.