Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500582000/0099

Uzatvorená dňa 21.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekreačný dom_Mažgut“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3623, LV č. 1, k.ú. Devínska Nová Ves .

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.2.2020 | Počet zobrazení: 18
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.