Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500012000/0099

uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO 403 Preložka vzdušného elektrického vedenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5463, 5482/2, 5464/7, k.ú. Petržalka

Dátum zverejnenia: 25.02.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 25.2.2020 | Počet zobrazení: 21
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.