Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500612000/0099

Uzatvorená dňa 25.02.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom, Kunerádska 23, Bratislava - Lamač“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1026/6 v k.ú. Lamač.

Dátum uzatvorenia: 25.02.2020
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
 

 
 
    
 

Aktualizácia: 25.2.2020 | Počet zobrazení: 29
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.