Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506491800/0099

Uzatvorený dňa 05.03.2020 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – káblová slučka a skriňa SR k stavbe „Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra Novosvetská ulica“

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 05.03.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 5.3.2020 | Počet zobrazení: 170
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.