Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501812000

uzatvorená dňa 22.04.2020 za účelom uloženia stavebných objektov SO 07a Prípojka elektro NN pre objekt A a SO 07b Prípojka elektro NN pre objekt B k stavbe „Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21876 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 22.04.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 22.4.2020 | Počet zobrazení: 24
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.