Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501262000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501262000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe ,,Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5550, LV č. 4833 v k.ú. Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 22.04.2020
 

 
  

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.4.2020 | Počet zobrazení: 32
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.