Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.2786501162000 a geometrický plán

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.15351/1, k.ú. Nivy zriadenie a uloženie prípojky VN.

Dátum uzatvorenia: 22.04.2020
Dátum zverejnenia: 23.04.2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.4.2020 | Počet zobrazení: 129
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.