Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508532000/0099

Uzatvorená dňa 27.04.2020za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Villa Nekrasov – obj. SO 02 – Rodinný dom B, Nekrasovova ul., Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21580 v k.ú. Staré Mesto,

Dátum uzatvorenia: 27.04.2020
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 27.4.2020 | Počet zobrazení: 19
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.