Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501802000/0099

Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia NN prípojky, plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe „Zariadenie opatrovateľskej služby, Jeséniová 20, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21680, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 27.4.2020 | Počet zobrazení: 25
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.