Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501592000/0099

Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom uloženia stavebného objektu SO-12-E-D Distribučné NN rozvody pre SO-01-E5. SO-01-E6, SO-01-E7 k stavbe „Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 15470/10 v k.ú. Nivy

Dátum zverejnenia: 27.04.2020
 

 
 
 

Aktualizácia: 27.4.2020 | Počet zobrazení: 21
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.