Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099

Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099 z dôvodu neuloženia stavebného objektu SO C 201 Areálový rozvod požiarnej vody na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21788/1 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 27.4.2020 | Počet zobrazení: 19
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.