Zmluva o zriadení vecného bremenač. 28 88 0174 20 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0174 20 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť vstup, prechod peši, prejazdu a prevádzkovanie inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" KN parc. č. 4289/16 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 05. 2020
Zverejnená dňa: 14. 05. 2020
 

 
  

Aktualizácia: 14.5.2020 | Počet zobrazení: 300
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.