Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502132000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502132000/0099 za účelom uloženia elektrickej a vodovodnej prípojky k stavbe „Napojenie plánovanej novostavby rodinného domu na inžinierske siete“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 432/8 v k.ú. Jarovce

Dátum uzatvorenia: 18.05.2020
Dátum zverejnenia: 18.05.2020
 

 
  

Aktualizácia: 18.5.2020 | Počet zobrazení: 21
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.