Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502222000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502222000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, plynovej, kanalizačnej prípojky a areálovej kanalizácie pre stavbu ,,Novostavba bytového domu, Strážna ul., Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4982/1, 21680 a pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 6549, 21696/101 v k.ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 27.5.2020 | Počet zobrazení: 32
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.