Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502032000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502032000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,3RD Líščie údolie Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3538/102 v k.ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 27.5.2020 | Počet zobrazení: 32
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.