Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501862000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501862000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky pre stavbu ,,Skladová hala, Stará Ivanská cesta, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22242/1 v k.ú. Trnávka.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 27.5.2020 | Počet zobrazení: 38
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.