Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501852000

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501852000 za účelom uloženia SO 10 Horúcovodnej prípojky k stavbe „Bytový dom Ludwigov mlyn“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21329/2 a 21895/4 v k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
 

 
 
 

Aktualizácia: 27.5.2020 | Počet zobrazení: 50
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.