Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501822000 a geometrický plán

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 543/9 zriadenie a uloženie prípojky vody a prípojky kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 28.05.2000
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
 

 
 
    
 

Aktualizácia: 28.5.2020 | Počet zobrazení: 39
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.