Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501602000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501602000/0099 za účelom uloženia stavebných objektov SO E 101.1 Preložka rozvodov NN a SO E 501 Prípojka VN pre TS zariadenie staveniska k stavbe „Bratislavské podhradie - Vydrica“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 545, 21462/7 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
 

 
 


 

Aktualizácia: 2.6.2020 | Počet zobrazení: 32
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.