Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286500652000

Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.22217/300, 15675/1 v k.ú Ružinov zriadenie a uloženie VN prípojky.

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.6.2020 | Počet zobrazení: 27
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.