Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0072 20 00

Nájomca: Milan Galčák a Agneša Galčáková
Dátum uzatvorenia Dohody: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 30.6.2020
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 30.6.2020 | Počet zobrazení: 484
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.