Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502672000

Uzatvorená dňa 26.06.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 403 Preložka káblového vedenia NN k stavbe ,,BERGAMON – DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Hraničná – Gagarinova, Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15556/34, 15556/44, 4075/83 v k.ú. Ružinov

Dátum uzatvorenia: 26.06.2020

Dátum zverejnenia: 30.06.2020
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.6.2020 | Počet zobrazení: 74
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.