Kúpna zmluva č. 167 02 20 3

Kúpna zmluva č. 167 02 20 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5543/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.7.2020 | Počet zobrazení: 355
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.