Kúpna zmluva č. 04 88 0369 20 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0369 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 237/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 6.7.2020 | Počet zobrazení: 407
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.