Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 03 86 20 00

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 03 86 20 00, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 2265/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 07. 07. 2020
 

 
 

 

Aktualizácia: 7.7.2020 | Počet zobrazení: 411
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.