Kúpna zmluva č. 119/2020

Kúpna zmluva č. 119/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 4007/10 - ostatná plocha o výmere 34 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.7.2020 | Počet zobrazení: 440
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.