Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505532000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505532000/0099 uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky k stavbe ,,Prestavba a prístavba RD, Alešova ul. 4, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21806, LV č. 797, k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 14.09.2020
Dátum zverejnenia: 14.09.2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.9.2020 | Počet zobrazení: 78
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.