Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506962000/0099

uzatvorená dňa 20.11.2020 za účelom zriadenia a uloženia inžinierskych sietí – vodovod DN 400 k stavbe „Golfvillage“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3026/3, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.11.2020 | Počet zobrazení: 93
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.