Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508192000/0099

uzatvorená dňa 10.12.2020 za účelom uloženia SO 101a Preložka STL plynovodu D63 k stavbe „Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica, Bratislava – Nové Mesto“, na pozemku registra E-KN parc. č. 15115/3, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
 

 
 
    
 

Aktualizácia: 10.12.2020 | Počet zobrazení: 82
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.