Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510861700/0099

uzatvorený dňa 10.12.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, prípojka vody, kanalizácie, plynu a NN prípojka k stavbe: „Bytový dom Lazaretská - Dunajská“, na pozemku registra C-KN parc. č. 21769 a pozemku registra E-KN parc. č. 21759, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 10.12.2020 | Počet zobrazení: 81
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.