Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507392000/0099

uzatvorená dňa 11.12.2020 za účelom uloženia káblového vedenia NN a prekládky VN vedenia k stavbe „SO 01-Prekládka VN vedenia, SO 02-Demontáž vzd. vedenia VN“ a „SO 01 Káblové vedenie NN“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 1440/1 a 1466 v k.ú. Devín
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
 

 
 
   
 

Aktualizácia: 11.12.2020 | Počet zobrazení: 60
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.