Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808612000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808612000/0099, ktorej predmetom je zriadiť na parc. č. 21795/2,21793/1 a 21793/2 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a realizáciu stavby, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržby, rekonštrukcie, modernizácie -vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu realizácie stavby

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
 

 
 

 

Aktualizácia: 15.12.2020 | Počet zobrazení: 66
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.