Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808592000/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288808592000/0099, ktorej predmetom je zriadenie na pozemku parc. č. 9193/6 v k.ú. Nivy líniovú stavbu protipovodňovej ochrany, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenie líniovej stavby, vstup a vjazd vozidiel z dôvodu zriadenia a realizácie líniovej stavby protipovodňovej ochrany

Uzatvorená dňa: 14.12.2020
Zverejnená dňa: 15.12.2020
 

 
 

 

Aktualizácia: 15.12.2020 | Počet zobrazení: 65
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.