Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0695 20 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0695 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena , ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť právo uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy inžinierskych sietí na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 5859/6,8,339 a nasl. v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 11. 12. 2020
Zverejnená dňa: 15. 12. 2020
 

 
 
 

Aktualizácia: 15.12.2020 | Počet zobrazení: 75
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.