Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506992000/0099

Uzatvorená dňa 15.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21698/1, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 15.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.12.2020 | Počet zobrazení: 70
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.