Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508662000/0099

uzatvorená dňa 16.12.2020 za účelom uloženia NN prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe „Polyfunkčná budova – ul. Leopolda Jablonku“, na pozemku registra E-KN parc. č. 3798/279, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.12.2020 | Počet zobrazení: 87
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.