Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508532000/0099

Uzatvorená dňa 17.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky pre stavbu ,,Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 644/301 v k.ú. Devín,
Dátum uzatvorenia: 17.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 17.12.2020 | Počet zobrazení: 84
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.