Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506002000/0099

uzatvorená dňa 18.12.2020 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia inžinierskej siete - Rozšírenie distribučného rozvodu NN pre stavbu „Bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad – obj. D6 – Elektroinštalácia silnoprúdová – Rozšírenie distribučného rozvodu NN, Žižkova 30, Bratislava“ na pozemku registra C-KN parc. č. 1707/4, 21462/5, 1669/5, na pozemku registra E-KN parc. č. 22344/1, 1697/1, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 18.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 18.12.2020 | Počet zobrazení: 91
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.