Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507302000/0099

uzatvorená dňa 05.01.2021 za účelom uloženia verejného vodovodu DN 150, splaškovej kanalizácie DN 300, kanalizačnej prípojky DN 200 a dažďovej kanalizácie k stavbe „Polyfunkčný komplex – A, B, C, Dlhé Diely“, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 3517, 3595, 3651/1 a 3651/448, k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 05.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.1.2021 | Počet zobrazení: 76
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.