Znalecký posudok č. 174/2020 - Ing. Peter Kapusta

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Ubytovňa" súp. č. 14236 s príslušenstvom na ulici Čiližská, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II., situovanej na pozemku registra "C" KN parc. č. 3557 v k.ú. Vrakuňa )(zapísaná v KN na LV č. 3995, pozemok nie je predmetom ohodnotenia)
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.1.2021 | Počet zobrazení: 415
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.