Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507832000/0099

Uzatvorená dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO 04 Vodovodná prípojka a SO 06 Elektrická prípojka k stavbe ,,Novostavba rodinného domu – Kráľovské údolie“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1868/2, LV č. 1656, parc. č. 1874/1, LV č. 1656, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21506/1, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 07.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.1.2021 | Počet zobrazení: 98
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.