Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503952000/0099

Uzatvorený dňa 07.01.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný bytový dom – Drotárska cesta“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2401/22, parc. č. 2401/23, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 07.01.2021
Dátum zverejnenia: 08.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 8.1.2021 | Počet zobrazení: 297
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.