Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800372100

Predmetom zmluvy je, právo Oprávneného umiestniť na Pozemku,b) právo Oprávneného kedykoľvek podľa vlastného uváženia užívať, prevádzkovať, zabezpečovať údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie na Pozemku
Dátum uzatvorenia: 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 22.02.2021
Dátum účinnosti: 23.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 22.2.2021 | Počet zobrazení: 186
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.