Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771800/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771800/0099 uzatvorený dňa 24.3.2021 za účelom zmeny pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena spol. Matúškova, s. r. o., so sídlom Lazaretská 38/A, 811 08 Bratislava na nového budúceho oprávneného z vecného bremena, a to spol. EcoCard s.r.o., so sídlom Nám. Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
Odkaz na pôvodnú zmluvu:
https://zverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=57081&p1=63810

 

Aktualizácia: 24.3.2021 | Počet zobrazení: 216
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.