Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501282100

Zmluva uzatvorená dňa 31.03.2021 za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2341/1, 2342 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3590, 3653 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 31.3.2021
Dátum zverejnenia: 31.3.2021
Dátum účinnosti: 1.4.2021
 

 
 
 
 

Aktualizácia: 31.3.2021 | Počet zobrazení: 258
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.