Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500181900/0099

uzatvorený za účelom vyňatia stavebného objektu SO 12 VN prípojka, VN 2 x NA2XS2Y 3x1x185 zo zmluvy
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ00000932
Dátum uzatvorenia: 04.05.2021
Dátum zverejnenia: 04.05.2021
Dátum účinnosti: 05.05.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 4.5.2021 | Počet zobrazení: 246
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.