Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504041800/0099 sa uzatvára z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – SO 08.7 NN areálové pripojenie k stavbe „Skupina 6 rodinných domov“ na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Rača, okres Bratislava III, obec BA – m.č. Rača ako parc. č. 2406/19.

Dátum uzatvorenia: 17.5.2021
Dátum zverejnenia: 17.5.2021
Dátum účinnosti: 18.5.2021
 

 
 
    
 

Aktualizácia: 17.5.2021 | Počet zobrazení: 238
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.