Dodatok č. 07 83 0040 10 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0040 10 00

Nájomca: Únia miest Slovenska
Dátum uzatvorenia Dodatku : 21.05.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.05.2021
 

 
 
 

Aktualizácia: 25.5.2021 | Počet zobrazení: 134
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.